Блог

Договор за наем или договор за аренда на земеделска земя?

Обработването на земеделска земя се ползва с особена закрила от закона. Предоставянето на земеделска земя на друго лице за временно възмездно ползване се извършва по строго определен законов ред – чрез договор за наем или Прочетете още…

Блог

Какви документи са необходими за продажба на земеделски имоти?

За да реализирате успешна продажба на Вашия поземлет имот, са необходими следните документи: – Документ за собственост: -> Нотариален акт за покупко продажба, дарение, замяна; -> Решение на поземлената комисия за възстановяване на собствеността; -> Прочетете още…

Блог

Къде и как да продам най-изгодно земеделска земя?

Разбира се, че там, където Ви предлагат най-висока цена. В условията на ненапълно развит пазар обаче бихте могли да се окажете неприятно изненадани. Доста от участниците на пазара са способни да Ви предложат в началото Прочетете още…